بنام قادر هستی بخش
ساعت ٤:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۳  

به نام عشق

به نام خدا خالق انسان، به نام انسان خالق غم ها، به نام غم ها بوجود آورنده ي اشكها، به نام اشک تسکين دهنده ي قلبها، به نام قلبها ايجادگرعشق و به نام عشق زيباترين خطاي انسان .

 


کلمات کلیدی: