نكات چربی سوزی علمی ۱

زمانی كه كاهش وزن را هدف خود قرار میدهید، چند اشتباه خیلی رایج وجود دارد كه ممكن است به احتمال زیاد مرتكب آنها شوید. توصیه میكنیم اگر میخواهید وزن خود را كم كنید ابتدا این چند نكته را مطالعه كنید و آنها را مد نظر داشته باشید. از دست دادن چربی اضافه بدن كار مشكلی نیست. بلكه تنها به زمان، تلاش و تعهد نیاز دارد.
اشتباه اول: خیلی زود-  خیلی زیاد
سوخت چربی در بدن زمان میبرد، شما نمیتوانید ناگهان همه را ببرید و دور بیندازید. اگر شما سعی كنید چربی زیادی در مدت زمان كوتاه از دست دهید، شكست خواهید خورد و دلسرد خواهید شد و احتمالا رژیم خود را خواهید شكست. یك طرح چربی سوزی حداقل باید
۱۲هفته به طول بیانجامد، بنابراین از ابتدا این آمادگی ذهنی را داشته باشید
.
اشتباه دوم: مصرف كربوهیدرات در ساعات پایانی روز
اگر میخواهید چربی از دست بدهید، در نیمه دوم روز ) یعنی بین ساعت
۶ الی۱۲شب (نباید از كربوهیدراتها استفاده كنید. اگر ساعت ۸صبح از خواب بر میخیزید مصرف كربوهیدراتها را از ساعت ۴بعدازظهر به بعد متوقف كنید.
اشتباه سوم: عدم اختصاص وقت برای آماده كردن وعدههای غذایی
اگر میخواهید رژیم بگیرید، پس همه كارها را درست انجام دهید. برنامه غذایی روز بعد را شب قبل آماده كنید اگر قرار است چیزی را طبخ كنید، پس آنرا آماده كنید. اگر چنین كاری نكنید، شاید در نهایت هرچه در دسترستان

/ 0 نظر / 32 بازدید