آيا شما چاق هستيد ؟

 معمولا هرچه مسن تر شويد چند كيلو اضافه وزن پيدا خواهيد كرد. اما اگر اين اضافه وزن از 30% وزن ايده آل شما بيشتر شود شما چاق محسوب شده و در معرض خطر بسيارى از بيمارى ها از جمله بيمارى هاى قلبى - عروقى، سرطان، ديابت (بيمارى قند) و مشكلات مفصلى - استخوانى به ويژه در زانو، كمر و لگن قرار خواهيد گرفت. بر طبق آمار منتشره اخير، حدود 40 درصد جمعيت كشور اضافه وزن داشته يا چاق هستند.

هرقدر ميزان غذاهاى مصرفى از نياز روزانه فرد براى فعاليت و ورزش بيشتر باشد، غذاى جذب شده اضافى به صورت چربى در بدن ذخيره شده موجب اضافه وزن و چاقى مى شود. البته عوامل ارثى، محيطى، روانى و غيره نيز در بروز چاقى مؤثر هستند. چاقى را براساس يك فرمول با تقسيم كردن وزن فرد برحسب كيلوگرم بر مجذور قد فرد برحسب متر به عنوان شاخص توده بدن اندازه گيرى مى كنند.

اگر شاخص توده بدن بين 20 تا 25 باشد طبيعى است ولى اگر بين 25 تا 30 باشد شخص چاق محسوب مى گردد.

براى درمان چاقى تركيبى از رژيم غذايى و ورزش بهترين نتيجه را دارد و استفاده از داروها و ساير روش ها به دليل عوارض جانبى توصيه نمى شوند. مصرف غذاى كمتر، كاهش ميزان چربى غذا، مصرف بيشتر ميوه ها و سبزيجات و ورزش كردن منظم حداقل نيم ساعت در روز در كاهش وزن اضافى و برقرارى وزن مناسب بسيار مؤثرند. پياده روى تند ورزشى است كه در همه جا قابل انجام است.

/ 0 نظر / 26 بازدید