نكاتي براي پياده روي:

 

راست بياستيد، لبه دنده هايتان به طرف بالا باشد و نگاهتان هم مستقيم و به طرف جلو باشد (اما شانه هايتان را شل نگه داريد) . اين حالت کمك مي كند كه ستون فقرات در وضعيت طبيعي و سالم خود قرار بگيرد.

دستها را بطور منظم و پيوسته حركت بدهيد، اين حركت كمك مي کند كه انگشتان شما ورم نكند.

براي پياده روي كشف مناسب بپوشيد. اگر شما زياد پیاده روي ميكنيد، نياز داريد كه هر 6 تا 8 ماه يك كفش جديد بخريد. 

براي اينكه از پياده روي لذت ببريد با يك دوست به پياده روي برويد يا اينكه در  محلي كه دوست دارد مثل پارك پياده روي كنيد.

 

سلامت: در انجام فعاليت ورزشي نبايد به خودتان فشار وارد كنيد. 30 دقيقه ورز ش سبك (مثل پياده روي) از نظر سلامت به اندازه 15 دقيقه ورزش سنگين ارزش دارد.

 

كجا ورزش كنم:

 

خيلي از ورزشها رامي توانيد در منزل انجام دهيد اما براي بيشترلذت بردن مي توانيد از باشگاههاي ورزشي استفاده كنيد كه ممكن است بخاطر افرادي كه حضور دارند انجام ورزش براي شما مشكل باشد.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید